האירועים הקרובים של סיטין ישראל

עם ישראל בימי מלחמה, מתפללים לניצחון גדול על אויבנו!
מידע עדכני על האירועים הקרובים – יופיע כאן בחזרה לשגרה

בקרוב!

הפנינג ניסן

25 ש"ח לחניך